Translate it!

Friday, April 13, 2012

LOL

This new movie (the remake from Lisa Azuelos) - LOL (Laughing out loud) with Miley Cyrus, Demi Moore, and Ashley Green is gonna be reeeeeeeeeeeeeeeeeeaaaaaaallyyyy cooooool